KOZERA
09.02 - 21.05.2018.
Zapisy na kurs „3DS MAX sparingpartnerzy” podstawowy.
Termin kursu 22.05 - 14.06.2018 - zajęcia z Przemkiem Matejko i Iwoną Dobrzykowską z praktykami z wieloletnim doświadczeniem.
Adres: Aleksandra Fredry 7/lokal 39, 61-701 Poznań
----------------------------
Informacje o szkoleniu

Czy szkolenie może być dofinansowane? Tak
Sposób dofinansowania: wsparcie dla przedsiębiorców.

Możesz dostać nawet 80% dofinansowania na nasze warsztaty. Jest to możliwe w ramach rozwojowych usług szkoleniowych dla pracowników firm w tym działalności gospodarczych zatrudnionych na umowie o pracę albo na zlecenie, albo na umowę o dzieło.

Cena netto: 2 992,50 zł Cena brutto:2 992,50 zł
Cena netto za godzinę: 74,81 zł Cena brutto za godzinę: 74,81
Dostępność szkolenie: Otwarta

Liczba godzin usługi: 40

Termin rozpoczęcia usługi: 2018-05-22, Termin zakończenia usługi 2018-06-14

Maksymalna liczba uczestników: 9.

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Tak, Szkolenie kończy się egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECCC.
Czy szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji? Tak.

Informacje o nas (Kozera Fundacji) - link: początki i opis działalności do roku 2017. Osoba do kontaktu: Marek kozera
Telefon: 601 17 93 99, E-mail: marek.kozera1@gmail.com

Szczegółowe informacje o szkoleniu podstawowym
---------------------

Cel edukacyjny
C1 - podstawowa znajomość programu 3dsmax.
C2 - umiejętność edycji obiektów 3d oraz ich podstawowej modyfikacji.
C3 - umiejętność edycji materiałów oraz oświetlenia modelu na potrzeby prezentacji produktu.
C4 - umiejętność stworzenia końcowego renderingu na potrzeby prezentacji oraz druku.

---------------------

Ramowy program.

Wykaz zagadnień
1. Interfejs programu 3dsmax - W1, K1
2. tworzenie i edycja brył proceduralnych, transformacje – W1, U1
3. podstawowe modyfikatory deformacji (Bend,Ttaper, Twist, Noise) – W1, U1
4. EditablePoly (modelowanie) wstęp -W1, U1, K1
5. Techniki modelowania oraz zasady tworzenia topologii – W1, U1, K1
6. Modelowanie z referencji (tworzenie własnego modelu) - W1, U1, K1
7. Wykorzystanie stosu modyfikatorów - W1, U1, K1
8. Wstęp do oświetlenia, trójpunktowy system oświetlenia - W1, U1, K1
9. Wstęp do materiałów, rendering w silniku Corona - W1, U1, K1
10. Edytor materiałów, kanały mapowania - W1, U1, K1
11. Podstawy nakładania tekstur UVW Map - W1, W2, W3, U1, K1
12. Mapy proceduralne, mieszanie map i materiałów - W1, W2, W3, U1, U2, K1
13. Etapy produkcji, organizacja pracy - W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
14. Rendering końcowy, podstawy post-produkcji - W2, W3, U2, U3, K1, K2
15. Praca własna na zadany temat W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

---------------------
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Opis efektów kształcenia.

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie wiedzy potrafi;

W1 -Wiedza z zakresu podstaw obsługi programu 3dsmax.
W2 -Podstawowa wiedza z zakresu etapów pracy grafika 3d – modelowanie, Shadery, teksturowanie, oświetlenie i rendering (przygotowanie do druku).
W3 - Podstawowa znajomość etapów produkcji grafiki 3d statycznej.

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie umiejętności potrafi;

U1 -Umiejętność obsługi programu3dsmax.
U2-Umiejętność pracy w zespole nad większymi projektami z zakresu grafiki 3d.
U3 – Umiejętność samodzielnego i kreatywnego myślenia w zakresie użycia narzędzi i rozwiązaniu problemów projektowych.

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągniecia efektów kształcenia uczestnik w zakresie kompetencji społecznych potrafi;

K1 – samodzielne tworzenie prezentacji produktów i wzorców 3d (renderów) do druku.
K2 – praca w zespole nad złożonymi projektami w tym w sieci.

---------------------
Grupa docelowa:
Osoby związane z projektowaniem, architekturą, sztuką.

---------------------
Harmonogram:
Daty realizacji zajęć i przedmiot / temat zajęć. godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, liczba godzin.

2018-05-22
Wprowadzenie do programu, interfejs programu, układy współrzędnych, okna widokowe, tworzenie obiektów 3D, bryły parametrycznych i ich właściwości, wstęp do modyfikatorów. Kształty 2D (Spline)->tw. brył 3D Extrude, bryły obrotowe (Lathe)
17:00 -22:00 (5 godzin).

2018-05-24
Modelowanie za pomocą siatki Editable Poly, grupy wygładzania, topologia w modelowaniu modelowanie prostych obiektów modelowanie mebli (fotel), symetria wygładzanie.
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-05-29
Wstęp do oświetlenia (silnik renderujący Corona wprowadzenie),wstęp do materiałów (edytor materiałów – materiał Corona), wykorzystanie w modelowaniu stosu modyfikatorów, planowanie modelowania – metody pracy – wiele metod otrzymania danego efektu.
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-05-30
Topologia siatki – poprawne konstruowanie modeli dla potrzeb wygładzania i teksturowania.
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-06-05
Tworzenie materiałów – kanały mapowania, mapy proceduralne (Cellular, Noise, Splat, Marble).
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-06-07
Wstęp do teksturowania, UVW map,mieszanie map i tekstur (Mapy Mix, Composite ), oświetlenie studyjne.
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-06-12
Mieszanie materiałów, materiały złożone (Blend, Multi Sub Object) oświetlenie budynków dzienne i nocne, oświetlenie za pomocą HDR, tworzenie świateł IES.
17:00 -22:00 (5 godzin)

2018-06-14
Renderowanie na potrzeby druku, Internetu, formaty zapisu, współpraca w sieci, podsumowanie zajęć. Powtórzenie materiału.
17:00 -22:00 (5 godzin)

---------------------
Informacje dodatkowe:
Co daje udział w warsztatach?

Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Podczas zajęć pokażesz i omówisz swoje dotychczasowe projekty z uznanym autorytetem w dziedzinie oprogramowania 3Ds Max. Uzyskasz od niego konkretne wskazówki i rozwiązania.

Dzięki takiemu podejściu nawet początkujący poznają specyfikę zaawansowanych technik renderingu, zrozumieją właściwości światła (i to niezależnie od używanych narzędzi), dowiedzą się, jakie materiały stosować.

Podczas zajęć stworzysz realny, użyteczny projekt. Podniesiesz swoje kwalifikacje. Zdobędziesz umiejętności cenione na rynku pracy. Będziesz miał kontakt z wybitnymi, doświadczonymi praktykami.

Co wyróżnia program naszego szkolenia?

Najważniejsza jest dla nas wymiana doświadczeń. Nasi kursanci współpracują indywidualnie z wykładowcą (jako sparingpartnerem) - osobą doświadczoną i znającą realia branży. Wykorzystywana podczas warsztatów metoda sparingpartnerstwa to dla Ciebie szansa na rozwinięcie potencjału zawodowego.


Format realizacji kursu – informacje organizacyjne.
Podzieliliśmy kurs na dwa moduły.

1. Moduł pierwszy to łącznie 30 godzin zegarowych zajęć prowadzonych przez głównego trenera Przemka Matejko.
2. Moduł drugi składa się z ostatnich 10 godzin zegarowych zajęć prowadzonych przez dwóch trenerów - trenera głównego Przemka Matejko z jednym doświadczonym praktykiem Iwoną Dobrzykowską.

Cały kurs to w sumie 40 godzin zegarowych zajęć.

Każda godzina została starannie zaplanowana pod kątem jak najlepszego przygotowania naszych kursantów do radzenia sobie z napotkanymi w przyszłości przeszkodami na ścieżce zawodowej.

Możesz skonsultować program z Twoim trenerem.

Masz pytania? Nie wiesz, czy warsztaty są na pewno dla Ciebie? Skontaktuj się z nami! Zaproponujemy Ci zupełnie darmową konsultację z naszym trenerem. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu naszych grup.

-------------------------
Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata2014-2020”.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi, jeśli ilość zrekrutowanych na szkolenie osób będzie niższa niż 7.

-------------------------
Osoby prowadzące usługę:

Imię i nazwisko: Przemek Matejko
Obszar specjalizacji: Grafika warsztatowa. Animacja i grafika interaktywna.

Doświadczenie zawodowe: Uznany artysta, dydaktyk z bogatym dorobkiem artystycznym (m.in. wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznańskiego Parku Technologicznego 3D i praktyk z branży kreatywnej).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Specjalista w dziedzinie grafiki komputerowej renderowanej w 3dsmax. Wie, jak przekazywać wiedzę. Do tej pory jako trener przeprowadził 4426 godzin szkoleń. Prowadzi szkolenia etapami, dostosowuje poziom uczestników do wiedzy i ich oczekiwań. Nadąża za wszystkimi nowinkami technologicznymi w swojej branży. Cały czas podwyższa swoje kwalifikacje i uczestniczy w różnych wymagających projektach. Ma ponadto świetne wyczucie potrzeb biznesu. Każdego dnia doradza wielu firmom. Zdobył doświadczenie w tego typu usługach w Kozera Fundacji (wcześniej Poznańskim Parku Technologicznym 3D) projektach m.in. Realizm - Cyfrowe Oświetlenie i Rendering (edycja 1, 2, 3), 3dsmax sparingpartnerzy dla starterów (edycja 1).

Wykształcenie: absolwent ASP w Poznaniu Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Imię i nazwisko: Iwona Dobrzykowska
Obszar specjalizacji: Architektura Wnętrz

Doświadczenie zawodowe: Uznana projektantka, dydaktyk z bogatym dorobkiem artystycznym (m.in. wykładowca Poznańskiego Parku Technologicznego 3D i praktyk z branży kreatywnej).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Projektuje wnętrza, grafikę i meble. Jest osobą doświadczoną z 15 letnim stażem praktykiem i znającą realia branży. W swojej pracy wykorzystuje program Corona Render – bardzo popularny obecnie, nowy, wysokowydajny oraz fotorealistyczny silnik renderujący dostępny dla 3dsmax. Korzysta z tak zwanych ustawień predefiniowanych Corony z możliwością ich modyfikacji, z funkcji ściśle zintegrowanych z 3dsmax. Korzysta z najnowszych i najlepszych programów. Do tej pory przeprowadziła jako trener 1 011 godzin szkoleń. Najważniejsza jest dla niej wymiana doświadczeń. Zdobyła doświadczenie w tego typu usługach w Kozera Fundacji (wcześniej Poznańskim Parku Technologicznym 3D) projektach m.in. Zrób z nami swój internet, Realizm - Cyfrowe Oświetlenie i Rendering (edycja 3), CAD 3d na miarę oczekiwań, 3dsmax sparingpartnerzy dla starterów (edycja 1). Współpracuje indywidualnie z kursantami. Konsultuje, wykonuje projekty na wszystkich etapach produkcji.

Wykształcenie: Absolwentka ASP w Poznaniu Wydziału Architektury Wnętrz /Projektowanie wnętrz

Lokalizacja usługi szkoleniowej
-------------------------
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Lokal mieści się w centrum Poznania w Zamku Cesarskim w budynku Masztalarni przy ul. A. Fredry 7. Obiekt jest dobrze skomunikowany z miastem – w pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. W kompleksie znajdują się: restauracje, kawiarnia. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest płatny parking.

Otrzymasz nasze pełne wsparcie w uzyskaniu dotacji do 80% kosztów kursu i przy rozliczeniu dotacji. Dlatego, dołącz się do nas!

Zapoznaj się z terminami najbliższych naborów wniosków na dofinansowanie kursów.

-> SPRAWDŹ TERMINY NABORÓW!
-------------------------
Chcesz poznać więcej szczegółów?
Napisz na adres marek.kozera1@gmail.com lub zadzwoń do nas tel. 601 179 399!
Regulamin
Zapisz się
 
Rejestracja
Zapraszamy do rejestracji na organizowane przez nas szkolenia, warsztaty oraz dni certyfikacji. Aby zgłosić chęć udziału, wystarczy wypełnić poniższy formularz. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, tel. 601179399. Przed rejestracją zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem.
Nazwa szkolenia: 09.02 - 21.05.2018.
Zapisy na kurs „3DS MAX sparingpartnerzy” podstawowy.
Termin, miejsce szkolenia:

Adres: Aleksandra Fredry 7/lokal 39, 61-701 Poznań
Dane do faktury
Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej
Ulica
NIP
Kod i miasto
Dane osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko
Telefon
Email
Uczestnicy szkolenia
Imię i nazwisko uczestnika
Adres e-mail uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kozera Fundacja. Dane osobowe oraz adres e-mail nie są udostępniane innym podmiotom. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Kozera Fundacja zgodnie z "Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).
Dziękujemy
Zgłoszenie zostało przyjęte.
Regulamin
REGULAMIN REALIZACJI SZKOLEŃ

§ 1.
DEFINICJE


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Organizator – KOZERA FUNDACJA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Kozłowskiego nr.9, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000675643, NIP: 9721274146, REGON: 367165857.
 • Szkolenie – każda usługa rozwojowa organizowana przez Organizatora, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia;
 • Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu;
 • Zamawiający – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna), który zgłosił Uczestnika na Szkolenie.


§ 2.
ORGANIZACJA SZKOLEŃ


 • Organizator organizuje z należytą starannością Szkolenia, wykorzystując w tym celu posiadane możliwości i doświadczenie, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą.
 • Szkolenia przeprowadzone zostaną w terminach określonych w harmonogramie przygotowanym przez Organizatora, stanowiącym załącznik do oferty, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.


§ 3.
OCENA SZKOLEŃ


 • Każdy z Uczestników Szkolenia ma możliwość wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia, w szczególności w zakresie oceny osoby prowadzącej Szkolenie, miejsca Szkolenia i wyposażenia, a także metodykę i zagadnienia eksponowane podczas Szkolenia.
 • Po zakończeniu Szkolenia każdy z Uczestników otrzyma prośbę od Organizatora w przedmiocie wypełnienia ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia.
 • Ankieta oceniająca sposób przeprowadzenia Szkolenia jest anonimowa.
 • Organizator zastrzega, że może podjąć starania o uzyskanie potwierdzenia jakości prowadzonych przez siebie Szkoleń przez odpowiednią organizację audytorską przyznającą znak/certyfikat jakości. W takim przypadku, Uczestnicy Szkoleń monitorowanych przez ww. organizację udzielą informacji przedstawicielom ww. organizacji w zakresie jakości i sposobu prowadzenia Szkoleń.


§ 4.
PRAWA UCZESTNIKA


Uczestnik jest uprawniony do:
 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę zgodnie z programem Szkolenia przygotowanym przez Organizatora;
 • do należytych warunków prowadzonego Szkolenia w przypadku zapewnienia miejsca odbywania Szkolenia przez Organizatora, w szczególności w zakresie:
  • przestrzeni umożliwiającej swobodny udział Uczestnika w Szkoleniu uwzględniającej pozostałą liczbę Uczestników Szkolenia;
  • dostępu do światła dziennego tudzież odpowiednio oświetlonego miejsca,
  • dostępu do sanitariatów;
  • braku nadmiernych hałasów z zewnątrz;
  • odpowiedniego miejsca i konfiguracji sprzętów wykorzystywanych w Szkoleniu uwzględniających charakter Szkolenia;
 • korzystania w czasie Szkolenia ze sprzętu niezbędnego do realizacji Szkolenia, a jeśli jest to uzasadnione charakterem Szkolenia do wykorzystywania innych pomocy dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora (np. kamera, flipchart, projektor multimedialny);
 • uzyskania materiałów szkoleniowych ze Szkolenia od Organizatora w formie elektronicznej lub drukowanej;
 • wzięcia udziału w anonimowej ankiecie ankiety oceniającej sposób przeprowadzenia Szkolenia;
 • otrzymanie dokumentu (zaświadczenia, dyplomu) potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu pod warunkiem uczestnictwa w 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia;
 • w terminie do 30 dni liczonego od czasu zakończenia Szkolenia do uzyskania porady od Organizatora z zakresu objętego Szkoleniem poprzez przesłanie pytania w formie wiadomości e-mail do Organizatora;
 • rezygnacji z udziału w Szkoleniu – Organizator zostanie o tym powiadomiony przez Uczestnika.


§ 5.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA


Uczestnik jest obowiązany do:
 • wzięcia udziału w minimum 80% zajęciach przewidzianych w programie Szkolenia – niższa frekwencja zostanie uznana za brak ukończenia Szkolenia;
 • zachowywania się w trakcie trwania Szkolenia zgodnie z przyjętymi wzorcami, tj. zachowanie Uczestnika nie powinno utrudniać prowadzenia Szkolenia przez prowadzącego Szkolenie, ani też utrudniać udział w Szkolenia pozostałym Uczestnikom.


§ 6.
ZMIANY W SZKOLENIU


Jeśli wystąpią przyczyny losowe niezależne od Organizatora, które to przyczyny mają wpływ na Szkolenie, Organizator jest uprawniony do:
 • zmiany miejsca Szkolenia w porozumieniu z Zamawiającym;
 • modyfikacji terminu Szkolenia lub nawet do jego odwołania. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i w porozumieniu z Zamawiającym ustala nowy termin Szkolenia, który jest potwierdzany przez Zamawiającego pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Przy braku porozumienia z Zamawiającym w zakresie ustalenia nowego terminu Szkolenia Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty na poczet przeprowadzenia tego Szkolenia;
 • zastąpienia – w porozumieniu z Zamawiającym – osoby pierwotnie przewidzianej do prowadzenia Szkolenia inną osobą o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach.


§ 7.
DANE OSOBOWE

 • Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników Szkoleń w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo wyłącznie w celu przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Szkolenia, w tym wydania dokumentu, o którym mowa w § 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania w dowolnej chwili. W tym zakresie Uczestnik prześle do Organizatora stosowny wniosek.


§ 8.
REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące Szkoleń mogą być składane przez Uczestników lub Zamawiającego w formie pisemnej listem poleconym na adres fundation@marekkozera.com.
 • Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz treść żądania.
 • Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy Ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 02-06-2017 roku do odwołania lub ogłoszenia jego zmiany przez Organizatora.


Warunki ogólne