KOZERA

Wolontariat specjalistyczny

Darmowe doradztwo na grupach fejsbukowych fanpage Kozera Fundacji „3D Technology Park – Kozera Fundacja”Organizowane przez nas darmowe doradztwo (statutowa działalność Kozera Fundacji organizacji non-profit) oparte jest o nasze zawodowe doświadczenia szeregu projektów z obszarów wzornictwa, gier, multimediów, architektury i sztuki. Działań na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym zagrożeniem. Stwarzamy wirtualną, elektroniczną przestrzeń w której regularnie dzielimy się newsami, swoimi odkryciami czy przydatnymi tips & tricks.

Przygotowana i pielęgnowana przez nas przestrzeń prowadzona jest przez szereg kompetentnych wolontariuszy-specjalistów, posiadających szeroką wiedzę w adekwatnych obszarach. Ich zadaniem jest przede wszystkim mediacja nad swobodną wymianą myśli wśród członków grup – inżynierów, projektantów, architektów, artystów, programistów oraz innych interesariuszy – a w pewnych sytuacjach konsultacja poprzez odpowiedź na postawione pytania czy wskazany problem dyskusyjny.

Kto?
Zespół wolontariuszy-specjalistów tworzą doświadczeni w zawodzie praktycy. Ich wiedza oraz doświadczenie służyć ma szerszemu celowi społecznemu, osiąganemu poprzez rozwój wiedzy i nauki, stymulowany przez pielęgnowaną przez nich przestrzeń.

Dlaczego?
Najważniejszymi korzyściami, jakie wolontariusze-specjaliści wyciągają ze swojej aktywności, jest:
- współtworzenie profesjonalnego zespołu mediacyjno-konsultacyjnego
- wywieranie realnego wpływu na rozwój oraz wzrastanie członków grup dyskusyjnych
- zdobywanie cennego doświadczenia, szerokiej wiedzy i okazję do wszechstronnego samorozwoju
- nawiązywanie kontaktów i znajomości ze specjalistami i pasjonatami swoich dziedzin

W jakim celu?
Prowadzenie wypracowanej przez nas przestrzeni, poza jej najważniejszym celem – umożliwieniem swobodnej wymiany myśli w obszarze zawodowym – stanowi okazję do stymulowania rozwoju i wypracowywania innowacyjnych rozwiązań w obszarach wzornictwa, gier, multimediów, architektury i sztuki. Jednocześnie spaja zespół wolontariuszy-specjalistów – renomowanych praktyków – poświęcających swoją wiedzę i czas na rzecz społeczeństwa.

To Twoja szansa!
Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu wolontariuszy, skontaktuj się z nami: