KOZERA
IMPRESSUM

KOZERA

www.marekkozera.com
kozera@marekkozera.com

Wdrożenie i opieka techniczna Trui Software House

Zdjęcie na stronie głównej:
Marek Kozera, kwiecień 2017
Foto: © Barbara Kołecka-Herman

Zdjęcie, z Andrzej Ćwiek, na stronie BIO/Foto: © Łukasz Gdaniec:
Digitalizacja 3D zabytku „Krokodyl – zabawka“ Nowe Państwo. Drewno.
Dł. 21,5 cm. Nr 6817 z kolekcji Muzeum Egipskiego i Zbioru Papirusów (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung) w Berlinie.
Projekt naukowo nadzorowany przez dr Andrzeja Ćwieka, egiptologa z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dr Ćwiek również przejął prowadzenie digitalizacji, Galeria Egipska w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Pomoc i wsparcie techniczne - skaner ScanBright archeo: SMARTtech - profesjonalne usługi digitalizacji i archiwizacji 3D dla muzealnictwa i archeologii.
Projekt i produkcja: Marek Kozera, 1999